People Manager významně rozšiřuje podporu řízení ekonomiky projektů

Aplikace People Manager, která je určena pro podporu projektového řízení, správu alokací zdrojů a kapacitní plánování, přináší na začátku roku opět řadu nových funkčností. Rozvoj aplikace se významně zaměřujeme na podporu ekonomické agendy projektového řízení. Přináší rovněž řadu nových reportů doplněných přehlednými grafickými zobrazeními.
Pojďme se na jednotlivé novinky podívat detailněji.

1/ Projektový dashboard

Projektový dashboard umožňuje uživatelům rychlým pohledem posoudit strukturu projektů, na kterých se ve společnosti pracuje. Na grafech je možné vidět rozložení projektů dle přiřazených priorit nebo podle rozsahu. K dispozici je rovněž pohled na rozdělení alokací. Způsoby a stupně dělení lze nastavit v číselnících. Dashboard je přístupný všem uživatelům v managerských rolích.

Project_dash

Obrazovka s Projektovým dashboardem

2/ Dashboard distribuce zdrojů

Dashboard distribudce zdrojů slouží k přehlednému informování resource managerů o aktuálním stavu využití dostupných lidských zdrojů. Graficky jsou zobrazeny aktuální distribuce zdrojů dle zaměstnaneckých poměrů nebo podle alokací.

Zdroj_dash

Obrazovka s Dashboardem distribuce zdrojů

3/ Finanční náklady a výnosy
Nový report Finanční náklady a výnosy poskytuje podrobnější pohled na ekonomiku projektů. Uživatel má přehled o celkových a průběžných nákladech včetně reportů výnosů. Náklady lze sledovat dle jednotlivých projektů, dodavatelů nebo druhu nákladu.

Finance1

Zobrazení Finančních nákladů a výnosů

4/ Ohodnocení nákupní a prodejní ceny pracovní role
Posouzení finanční efektivity plánovaného projektu je možné díky ohodnocení nákupní a prodejní ceny pracovní role. Díky zadávaným nákupním a prodejním sazbám jednotlivých rolí bez určení konkrétní osoby a zaměření je možné výrazně zpřesnit finanční odhady a efektivitu nových projektů.

Sazby_lidí

Definice ohodnocení nákupní a prodejní ceny pracovní role v atributech číselníků

5/ Rozšířený pohled na finanční parametry

Rozšířený pohled na finanční parametry projektů poskytuje People manager ve verzi Professional Services. Uživatel vedle nákladů sleduje i výdaje, výnosy a zisk.

Fin_parametry_projt

Rozšířený pohled na finanční parametry

V detailu jsou viditelné položky finančních parametrů projektů.

Fin_parametry_projt_detail

Detail položek rozšířeného pohledu na finanční parametry

Aplikace umožňuje rovněž přehledný grafický pohled na vývoj ziskovosti skupin nebo jednotlivých projektů.

Fin_parametry_projt_grafl

Grafické zobrazení vývoje ziskovosti projektů

6/ Porovnání vykázaných alokací s plánem

Rychle porovnat plánované kapacity s reálně vykázanými alokacemi jednotlivých pracovníků může uživatel v Detailu vytíženosti zdrojů – Plán a realita. Zobrazení je přehlednost zpracováno formou tabulky podobné jako v Excelu.

Alokace_Plan_real

Porovnání vykázaných alokací s plánem

Porovnání reálných alokací s plánem je samozřejmě možné i graficky.

Alokace_Plan_real_gr

Grafický pohled na porovnání vykázaných reálných alokací s plánem

Další úpravy a inovace aplikace se tradičně zaměřily na podporu uživatelů a jejich efektivní práce.

7/ Automatická nápověda počtu pracovníků s vhodnou rolí

Projektovým managerům pomáhá při zadávání žádostí o alokace automatické „napovídání počtu osob s vhodnou rolí“. Uživatel má tak přehled, kolik osob s požadovanými vlastnostmi může pro žádost využít.

8/ Nové zobrazení záložek projektů

Přehlednost karty projektů zvyšuje nové vertikální umístění záložek s parametry projektů. Rovněž dovoluje přidání dalších budoucích záložek.

9/ Uvedení odkazů na dostupnou projektovou dokumentaci

V kartě projektů je také nově uveden odkaz na dostupnou projektovou dokumentaci. Odkazy mohou směřovat například na sdílený adresář, společné web stránky projektu nebo společné cloudové úložiště.

10/ Automatizované řazení projektů

Řazení projektů v seznamech projektů je nyní automatizované dle předem nastavených parametrů. Parametry projektů, jako je například jeho rozsah nebo typ je možné definovat v třídnících.

11/ Nové možnosti generování formátů výkazů docházky

Docházku je možné generovat do PDF ve formátu A4 Portrait jednotlivě pro každý projekt zvlášť

12/ Zviditelná role uživatele v projektu

Přihlášený uživatel zjistí svoji roli v projektu v menu, které se objeví po přejetí jména uživatele v pravém horním rohu obrazovky.

Aplikaci a její funkce si můžete vyzkoušet na stránkách www.peoplemanager.cz

Petr Moláček

petr.molacek@principal.cz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s